ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 3 دقیقه است

    بسیار خب
      پرینت

    نحوه محصول گذاری ( ساده )